360° feedback

Durf jij je kwetsbaar op te stellen? Als beloning ontvang je waardevolle feedback van collega’s en relaties, waarmee je een volgende stap zet in je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat is 360° feedback precies?

360° feedback is een vorm van feedback verzamelen over je prestaties, werkwijze en gedrag bij diverse personen uit je directe (werk)omgeving. Het is een middel om zo objectief mogelijk het gedrag en de performance van iemand in kaart te brengen. Feedback van collega’s of klanten is van groot belang om een goed beeld te krijgen van iemands sterke punten en de punten waar verbetering mogelijk is. Dit inzicht is de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

360feedback1

Hoe werkt het?

Er wordt een vragenlijst opgesteld gebaseerd op de competenties en het gedrag dat nodig is in de functie/rol van de betreffende persoon. Ook kunnen voor specifieke trainingen of talentontwikkeling competenties worden gemeten. Verder wordt gevraagd naar sterke en aandachtspunten en is er ruimte voor opmerkingen en een toelichting. De vragenlijst staat op een beveiligde site op het internet en wordt door diverse collega’s, de leidinggevende(n) en eventueel klanten ingevuld. Ook de persoon zelf vult de vragenlijst in op basis van zijn of haar zelfbeeld. Alle feedback wordt in een persoonlijke en vertrouwelijke rapportage teruggekoppeld, zodat hij of zij kan zien in hoeverre het zelfbeeld overeenkomt met de beleving van de directe (werk)omgeving. Hierbij is op geen enkele wijze een antwoord te herleiden tot een individuele respondent (met uitzondering van de beoordeling van de leidinggevende).

De resultaten worden gerelateerd aan het doel dat de organisatie of deelnemer met de 360° feedback wil bereiken. Meestal is dat persoonlijke ontwikkeling en groei, talentmanagement of aanvullende input voor functioneringsgesprekken. Randvoorwaarde voor een eerlijke feedback is vertrouwelijkheid, oftewel anonimiteit. Zonder de garantie van vertrouwelijkheid krijg je niet de informatie waar je op uit bent. Ook duidelijkheid over het doel is van essentieel belang voor het verkrijgen van eerlijke feedback.

Er zijn verschillende manieren om de feedback te verzamelen. De meest efficiënte is om gebruik te maken van web-based instrumenten die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld. Met een persoonlijke e-mail worden de deelnemer en feedbackgevers uitgenodigd om via een link door te klikken naar hun vragenlijst op het internet. Na een responsperiode van circa een week ontvangt de deelnemer zijn of haar rapportage. Door na verloop van tijd de 360° feedback te herhalen (indicatie na 1/2 tot 1 jaar) wordt inzichtelijk welke voortgang er is gerealiseerd en wat bijvoorbeeld het rendement van de coaching of trainingsinspanning is. De Perview 360° feedbacktool is meertalig, waardoor er geen belemmering is voor inzet in een internationale context of multiculturele werkomgeving.

Wanneer te gebruiken?

Als input voor functioneringsgesprekken, voor het bepalen van de trainings- en opleidingsbehoefte, als coachinstrument of voor het vorm geven van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Om te kunnen reflecteren op het eigen functioneren is de input van de werkomgeving en andere betrokkenen zeer waardevol. Door de feedback te verzamelen bij een gevarieerde groep van betrokkenen zijn de gezamenlijke resultaten een betrouwbare graadmeter voor iemands functioneren. Dit wordt ook wel intersubjectiviteit genoemd. Deze intersubjectiviteit draagt tevens bij aan de acceptatie en betrokkenheid bij de verkregen feedback: die is immers niet willekeurig of vrijblijvend. Door de feedback te verwerken op basis van anonimiteit, dat wil zeggen dat wordt gerapporteerd op basis van de rol van de feedbackgever ten opzichte van de deelnemer, worden sociaal gewenste antwoorden voorkomen en blijft de werkrelatie intact.

Meer info over 360° feedback of zelf eens ervaren? Laat je informeren over de mogelijkheden.