Employee Engagement – Werkbelevingsonderzoek

Betrokken en gemotiveerde medewerkers maken het verschil. Niet alleen inspireren en motiveren zij andere collega’s, zij zijn een ambassadeur voor de organisatie en realiseren een positieve klantbeleving. Wetenschappelijk is een duidelijk verband aangetoond tussen werkbeleving en de prestaties van medewerkers.

Met een organisatiebreed werkbelevingsonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke gebieden medewerkers (en de organisatie) goed of minder goed functioneren. Het onderzoek is met name gericht op de ‘kwaliteit van het werk‘ waarbij concreet in kaart wordt gebracht hoe medewerkers denken over o.a. de volgende aandachtsgebieden: veelzijdigheid van het werk, mogelijkheden tot ontplooiing, betrokkenheid en motivatie, bijdrage aan organisatiedoelen, balans tussen werk en privé, vitaliteit, werkdruk, de relatie met collega’s en leidinggevenden, loyaliteit en arbeidsvoorwaarden.

Een werkbelevingsonderzoek (employee engagement survey) geeft antwoord op vragen als:

pummetje  Hoe wordt de werkomgeving door medewerkers ervaren?

pummetje  Wat zijn directe aanknopingspunten om de prestaties van de medewerkers en organisatie verder te verbeteren?

pummetje  Welke ideeën en verbetersuggesties hebben medewerkers zelf?

pummetje  Welke verschillen tussen afdelingen of categorieën medewerkers geven aanleiding tot een gedifferentieerde aanpak of beleid?

pummetje  Hoe sterk is de binding van medewerkers met de organisatie en hoe kan deze loyaliteit verder worden versterkt?

Aan de hand van een diepgaande analyse van de onderzoeksresultaten – zowel cijfermatig als tekstueel (antwoorden op de open vragen) – worden eventuele knelpunten geïdentificeerd en verbetervoorstellen geformuleerd om deze, waar mogelijk, aan te pakken.

Werkwijze

Omdat iedere organisatie een eigen cultuur en specifieke context kent, wordt een werkbelevingsonderzoek idealiter als maatwerk uitgevoerd. Dat betekent dat op basis van een intake en een aantal interviews een organisatiespecifieke vragenlijst wordt opgesteld die vervolgens web-based aan alle medewerkers wordt voorgelegd. Uiteraard wordt bij het opstellen van de vragenlijst rekening gehouden met specifieke informatiebehoefte en vergelijking met eerdere onderzoeken of externe benchmarks. Na het verzamelen van de feedback en het analyseren en interpreteren van de onderzoeksresultaten worden concrete en praktijkgerichte conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Door na verloop van tijd het werkbelevingsonderzoek te herhalen (indicatie jaarlijks) wordt de gerealiseerde voortgang en ontwikkeling inzichtelijk gemaakt en houdt je een vinger aan de pols ten aanzien van de geformuleerde actieplannen.

Perview voorziet als onafhankelijk onderzoeksbureau in het faciliteren van werkbelevingsonderzoek. In een maatwerk voorstel wordt de specifieke opzet, uitvoering, planning, rapportage en investering nader uitgewerkt (indicatie ca. € 4.500,- tot € 7.500,- ex btw afhankelijk van segmentatie en gewenste follow-up). Voor ideële organisaties worden jaarlijks om niet enkele onderzoeksopdrachten verzorgd.

Meer weten of eens vrijblijvend sparren over je eigen situatie? Neem contact op met Patrick Scholtemeijer.