Privacybeleid

 

Perview is de mede-handelsnaam van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Nederland op het adres Korenschoof 8, 1251 SK in Laren (NH). KVK-nummer: 34175829. In dit document wordt Perview ook “wij” genoemd. Perview is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacy kennisgeving is bedoeld om je te helpen alles te begrijpen wat je moet weten over het wat, waarom en hoe van onze gegevensverzameling en -verwerking, en wat jouw wettelijke rechten als individu zijn.

Patrick Scholtemeijer is de functionaris gegevensbescherming van Perview. Hij is te bereiken via info@perview.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Perview verwerkt persoonsgegevens die we van jou, van jouw leverancier, klant, business-partner, opleidingsinstituut of werkgever ontvangen. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkgerelateerde informatie (bv. bedrijfsnaam, afdeling)
 • Financiële en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve verwerking
 • Persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving voor en/of deelneming aan een onderzoek, meting, training, opleiding, coaching, assessment of organisatieontwikkelingstraject
 • Persoonsgegevens die verband houden met jouw aanwezigheid, resultaten (bv. van e-learning) en of je een traject hebt afgerond
 • Jouw feedback over een geleverde dienst, waaronder reviews, testimonials en overige informatie die jij daarbij verstrekt
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type
Waarom we persoonsgegevens verwerken 

Perview verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden
 • Om je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen op het gebied van onze diensten en producten
 • In het kader van marktonderzoek, het verbeteren van de klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten
 • Om gegevens te gebruiken tijdens assessment-, coachings-, trainings- en organisatieontwikkelingstrajecten die nodig zijn om persoonlijke ontwikkeling en groei mogelijk en inzichtelijk te maken
 • Perview verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Hoe lang we gegevens bewaren 

Perview bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel als mogelijk opgeheven)
 • Gegevens onderzoeksdeelname t.b.v. inzichtelijk maken van trends of gerealiseerde persoonlijke groei/ontwikkeling: maximaal 2 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel als mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier tot maximaal 1 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is op verzoek mogelijk)
 • Contactgegevens van klanten tot maximaal 3 jaar na het aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is op verzoek mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie minimaal 7 jaar (volgens wettelijke verplichting)
Geautomatiseerde besluitvorming

Perview neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen met anderen 

Perview verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, met onze opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Perview blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Type dienst
Naam verwerker
Doel verwerking
Jurisdictie
Welke gegevens
Data verzameling en analyse Business-Monitor Performance- en tevredenheidsmetingen, marktonderzoek Nederland Personalia, contact-, werk- en klantgerelateerde gegevens
Data Analyse Google Analytics Verbeteren van onze website, analyse- en marketing-doeleinden Verenigde Staten Website gedrag en IP adres
Communicatie Gmail / Google Drive Communicatiedoeleinden Verenigde Staten Personalia, contact-, werk- en klantgerelateerde gegevens
Communicatie Microsoft / OneDrive / Skype Communicatiedoeleinden Verenigde Staten Personalia en contactgegevens
Contactbeheer Thinkific e-Learning Canada Personalia, contact- en aan persoonlijke ontwikkeling gerelateerde gegevens
Contactbeheer HubSpot Contactbeheer (CRM) Verenigde Staten Personalia, contact- en werk gerelateerde gegevens
Marketing LinkedIn Marketingdoeleinden Verenigde Staten Website gedrag, IP adres en emailadres
Hosting Vevida Hosting van de website Nederland Log gegevens

 

In kaart brengen websitebezoek 

Perview gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Perview en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@perview.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, oftewel de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Perview neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@perview.nl.

Wijzigingen

Perview kan dit privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018.